Button om omhoog te scrollen naar bovenkant pagina
fotografie.nl logo

Koning, keizer, admiraal... op de foto mogen ze allemaal!

Mag je de koning fotograferen?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) deed onlangs een belangrijke uitspraak die er kort gezegd op neer komt dat het enkele feit dat prinsessen, koningen of andere publieke figuren niet op grond van hun officiële functie naar buiten treden, geen zelfstandige reden is publicatie van foto's ter verbieden.

Maar het Hof zegt méér in de recente uitspraak die over Caroline van Monaco gaat. Het arrest heeft mogelijk gevolgen voor de Mediacode van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). En hoewel je je kunt afvragen of dit het juiste moment is, betogen de deskundigen dat de Mediacode na het arrest van het Hof behoorlijk onder druk staat.

Al eerder, in 2004, zorgde Caroline voor opwaaiend juridisch stof. In de meest recente kwestie was Caroline op vakantie in het skioord St. Moritz gefotografeerd. De foto was geplaatst bij een artikel over de ziekte van haar vader Rainier en diende als illustratie van het feit dat Caroline de bloemetjes buiten zette, terwijl haar zuster zich om de zieke Rainier bekommerde.

Caroline verzette zich tegen publicatie, omdat het slechts zou gaan om een foto van een individu die geen officiële functie uitoefende. De foto droeg, volgens Caroline ook niet bij aan het publieke debat. Deze argumenten waren ontleend aan de eerdere door Caroline aangezwengelde kwestie, waarover het Hof zich in 2004 had gebogen.

Het Hof handhaaft in haar recente arrest het criterium of de foto een bijdrage levert aan het debat dat in de publieke belangstelling staat en, zegt het Hof, dat hoeft niet altijd ‘hard nieuws' te zijn, maar kan ook over sport of entertainment gaan.

Het Hof meent vervolgens dat de ziekte van Rainier een gebeurtenis van de hedendaagse maatschappij is. De foto van de flierefluitende Caroline draagt bij aan een debat dat in de publieke belangstelling staat. Het Hof verwerpt het verweer van Caroline dat ze geen officiële functies uitoefent.

Al met al geeft het Hof een vrij ruime interpretatie van wat een “event of contemporary society” is en wordt tevens benadrukt dat het al dan niet uitoefenen van officiële functies niet altijd bepalend is voor de vraag of de publicatie mag.

Het arrest heeft mogelijk gevolgen voor de Mediacode van de RVD. Die Code bepaalt dat de leden van het Koninklijk Huis “erop mogen vertrouwen met rust gelaten te worden op de momenten, dat zij niet op grond van hun officiële functies naar buiten treden”.

Fotografen die zich daar niet aan houden, worden geweerd bij de fotomomenten die het Koninklijk Huis organiseert. Deskundigen betogen dat de Mediacode na het arrest van het Hof behoorlijk onder druk staat. We gaan het zien, hoewel je je kunt afvragen of dit nu wel het goede moment is de Code te kraken.

Auteur: Yvonne B. Berkeljon, Advocaat

NVJ Advocaten & Juristen

Bestel dit boek
Zeg het voort...
Ontdek meer
Nieuwsbrief
De nieuwste artikelen in je Mailbox?
checkbox
Bedankt! Je aanmelding is verstuurd en we voegen je gegevens toe aan onze lijst. Let op: zorg ervoor dat het door ons gebruikte e-mailadres (info@fotografie.nl) voor de nieuwsbrief straks niet naar je spambox gaat.
Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen, probeer het opnieuw of stuur een bericht naar info@fotografie.nl
Fotografie.nl wordt mede mogelijk gemaakt door: