Button om omhoog te scrollen naar bovenkant pagina
fotografie.nl logo

Auteursrecht

Als fotograaf krijg je automatisch auteursrecht op al je foto’s. Dit houdt onder andere in dat alleen jij beslist wat er mee mag gebeuren. Als je anderen daarvoor toestemming geeft, mogen de foto’s gebruikt worden in bijvoorbeeld (school)boeken, op posters en ansichtkaarten, of in een cd-boekje.

Je kunt aan deze toestemming financiële voorwaarden verbinden. Eigenlijk verkoop je een licentie voor een bepaald gebruik, tijdsduur en plaats. Het is belangrijk de voorwaarden van de licentie zorgvuldig met elkaar af te spreken en, bij voorkeur schriftelijk, vast te leggen.

Je behoudt altijd je persoonlijkheidsrecht op je werken. Dit houdt onder andere in dat je bezwaar kunt maken als anderen je werk verminken of aantasten, het een andere naam geven of er de naam van iemand anders (die van henzelf bijvoorbeeld) bij zetten.

De bedoeling van het auteursrecht is dat auteurs, en dus ook fotografen, in staat zijn hun creaties commercieel te (laten) exploiteren en dat anderen niet zonder toestemming aan hun geestelijk eigendom komen. Voor het gebruik van foto's waarvan de maker onvindbaar is bestaat de mogelijkheid een vrijwaringscontract te krijgen bij de Stichting FotoAnoniem. Deze is ondergebracht bij Burafo.

Bron: www.auteursrecht.nl

Bestel dit boek
Zeg het voort...
Ontdek meer
Nieuwsbrief
De nieuwste artikelen in je Mailbox?
checkbox
Bedankt! Je aanmelding is verstuurd en we voegen je gegevens toe aan onze lijst. Let op: zorg ervoor dat het door ons gebruikte e-mailadres (info@fotografie.nl) voor de nieuwsbrief straks niet naar je spambox gaat.
Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen, probeer het opnieuw of stuur een bericht naar info@fotografie.nl
Fotografie.nl wordt mede mogelijk gemaakt door: