Button om omhoog te scrollen naar bovenkant pagina
fotografie.nl logo

Licentie en overdracht

Bij het verlenen van een licentie blijft het auteursrecht volledig in uw handen. U 'verhuurt' als het ware uw werk, voor een (on)bepaalde tijd. Een licentienemer mag alleen dát doen, wat er afgesproken is (de zogenaamde 'gebruiksrechten'). Alle andere vormen van verveelvoudiging of openbaarmaking moeten apart afgesproken worden met u.

U kunt ook uw auteursrecht op uw werk overdragen. U 'verkoopt' uw werk dan als het ware, voor een (on)bepaalde tijd. Aan die overdracht of verkoop van uw auteursrecht kunt u vanzelfsprekend weer (financiële) voorwaarden verbinden.

In een licentie kunt u alle mogelijke vormen van gebruik, exclusief aan een ander verlenen. Overdracht kan aan de andere kant beperkt worden tot (een) enkele gebruiksvorm(en). Per saldo hoeft er dus weinig verschil te zijn tussen beide vormen van exploitatie. De keus voor het een of het ander ligt vaak in het feit dat je als 'eigenaar' juridisch sterker staat dan als 'huurder'.

Volgens de wet moet een overdracht schriftelijk vastgelegd worden. Licenties zijn ook geldig als ze mondeling zijn afgesproken of als ze blijken uit bepaalde handelingen. Als u bijvoorbeeld een ingezonden brief met foto naar de redactie van een krant stuurt, dan geeft u implicite toestemming voor plaatsing. Hoewel het dus niet verplicht is om een licentie schriftelijk te regelen, is het vaak wel makkelijk om misverstanden te voorkomen!

Bron: www.auteursrecht.nl

Wil je meer weten over dit onderwerp bekijk dan ook het boek Buiten beeld van de Stichting Burafo.

Bestel dit boek
Zeg het voort...
Ontdek meer
Nieuwsbrief
De nieuwste artikelen in je Mailbox?
checkbox
Bedankt! Je aanmelding is verstuurd en we voegen je gegevens toe aan onze lijst. Let op: zorg ervoor dat het door ons gebruikte e-mailadres (info@fotografie.nl) voor de nieuwsbrief straks niet naar je spambox gaat.
Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen, probeer het opnieuw of stuur een bericht naar info@fotografie.nl
Fotografie.nl wordt mede mogelijk gemaakt door: