Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Afhandeling klachten

Support - PRO account

Wat gebeurt er als er klachten van klanten zijn?

Fotografie.nl probeert zo goed mogelijk alle klachten af te handelen. In een enkel geval zal de fotograaf hierin betrokken moeten worden. Lees meer over de rechten en plichten van de koper in Foto aankopen consument.

|