Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Uitbetaling aan de fotograaf

Support - PRO account

Wanneer word ik uitbetaald en hoe?

Elke eerste dag van de nieuwe maand vinden de uitbetalingen plaats. Je opbrengsten van de afgelopen maand worden uitbetaald op je PayPal account. De factuur vind je terug op je accountpagina. Indien er geen opbrengsten zijn geweest wordt er dus geen uitbetaling gedaan.

Is er een minimumbedrag voor uitbetaling?

Nee, er is geen minimumbedrag voor uitbetaling. Alle opbrengsten van de afgelopen maand worden op de eerste dag van de volgende maand uitbetaald. Op je Paypal rekening wordt de uitbetaling als "opbrengst uit verkoop" gezien, hierdoor wordt een klein gedeelte provisie in rekening gebracht door Paypal over het ontvangen bedrag.
Het tarief daarvoor lees je op: PayPal - Kosten voor het overmaken en ontvangen van geld.

Wat is de provisie voor Fotografie.nl bij de opbrengsten?

In je admin kan je bij het onderdeel "prijsprofielen" (bij Cijfers) zelf profielen aanmaken met prijscombinaties van de verschillende fotoproducten. Standaard staat er een algemeen prijsprofiel aan, maar we raden je aan deze goed door te lopen zodat je je ervan bewust bent tegen welke prijzen je je werk te koop aanbiedt, en je dit kan aanpassen waar je dat nodig acht.
Je kan diverse prijsprofielen aanmaken, eenmaal gedaan kan je eenvoudig een van de aangemaakte prijsprofielen toekennen aan een galerie, kunstfoto of project.

Fotografie.nl vraagt wij in verband met administratieve en daaraan gerelateerde kosten een provisie van 20% over de verkoopprijs van fotoafdrukken en downloads exclusief BTW. De rest van de opbrengst — behoudens de BTW — komt aan de fotograaf toe.
Als fotograaf heb je dus de mogelijkheid om zelf je winstmarge te bepalen, de prijzen variëren per fotograaf.
Fotografie.nl hanteert een zeer lage kostprijs waardoor de meeste fotoproducten goedkoper uitvallen dan op vergelijkbare websites. Fotografie.nl hanteert een eerlijke kostprijs van de producten die je als fotograaf aan kan bieden, daar zit geen verborgen marge op.

|