Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Actueel

Foto-expositie Diane Arbus bij Foam

Diane Arbus (1923-1971) veroorzaakte een revolutie in haar kunst. Haar fotografische benadering en gewaagde onderwerpkeuze heeft tot een oeuvre geleid dat door zijn puurheid en de onwrikbare viering van de dingen zoals zij zijn, vaak aanstootgevend is.

Haar gave om datgene dat als bekend wordt veronderstelt in een vreemd daglicht te plaatsen en om in het exotische het vertrouwde bloot te leggen, vergroot het begrip van onszelf.

foto: © The Estate of Diane Arbus
A young Brooklyn family going for a Sunday outing, N.Y.C. 1966

Arbus vond het merendeel van haar onderwerpen in New York City, een plek die zij onderzocht alsof het zowel bekend terrein, als een vreemd land was, en waar zij de mensen fotografeerde die zij gedurende de jaren vijftig en zestig op het spoor kwam.

Zij was volledig toegewijd aan fotografie als een medium dat onlosmakelijk verbonden is met de feiten. Haar hedendaagse antropologie - portretten van echtparen, kinderen, kermisartiesten, nudisten, middenklassegezinnen, travestieten, dwepers, excentriekelingen en beroemdheden - kan gezien worden als een zinnebeeld van de menselijke ervaring, als een onderzoek naar de relatie tussen uiterlijk en identiteit, illusie en overtuiging, theater en werkelijkheid.

Deze tentoonstelling van tweehonderd foto's van Diane Arbus biedt de mogelijkheid de oorsprong, de reikwijdte en de ambitie te onderzoeken van een volstrekt unieke kracht binnen de fotografie.

foto: © The Estate of Diane Arbus
A young man in curlers at home on West 20th Street, N.Y.C. 1966

De tentoonstelling omvat al haar iconische foto's evenals een groot aantal nooit eerder in Nederland getoonde werken. Door de uitdrukking op een gezicht, iemands houding, de kenmerken van het licht en de plaatsing van voorwerpen in een kamer of landschap, geven zelfs de vroegste voorbeelden van haar werk al blijk van Arbus' opvallende gevoeligheid.

Al deze elementen, versterkt door de bijzondere band van de fotografe met haar onderwerp, spannen samen om de beschouwer met de kracht van een persoonlijke ontmoeting bij het werk te betrekken.

Sinds haar overlijden in 1971 is al veel gezegd en geschreven over het werk van Diane Arbus. Zo veel dat het soms moeilijk is de foto's nog te zien zoals zij werkelijk zijn. Foam is blij met de presentatie van deze grote en wellicht unieke overzichtstentoonstelling van Arbus' uitzonderlijk boeiende foto's die juist in hun zwijgen zo veelzeggend zijn.

foto: © The Estate of Diane Arbus
Identical twins, Roselle, N.J. N.Y.C. 1962

Deze tentoonstelling stelt de bezoeker in staat de beelden op een manier tegemoet te treden die sterk overeenkomt met de wijze waarop de fotografe haar onderwerpen benaderde: rechtstreeks en wars van vooroordelen.

Bezoekers aan de tentoonstelling die meer willen weten over Arbus' leven en manier van werken kunnen drie afzonderlijke ruimtes bezoeken met biografisch materiaal, boeken, haar notitieboekjes, correspondentie en andere geschriften waarin de kunstenaar haar doelen, obstakels en fotografische strategieën beschreef.

De tentoonstelling van Diane Arbus is te zien van 26 oktober 2012 t/m 13 januari 2013 in Foam.

Ingezonden mededeling
| 29-10-2012
Boeken algemeen