Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Boeken

Religie Nu

De Rotterdamse mediakunstenaar Eddy Seesing presenteert in Religie Nu eenenzeventig schitterende tableaux vivants van rituelen die in de verschillende geloofsgemeenschappen van Nederland een centrale rol spelen.

Hij werkte zeven jaar aan dit project waarin zowel christenen, joden, islamieten, hindoes, boeddhisten en natuurreligieuze gemeenschappen worden getoond.

Door de wijze waarop Seesing dit boek heeft samengesteld en ingedeeld, legt hij de nadruk op de overeenkomsten tussen de verschillende geloven.

In de begeleidende teksten beschrijven de voorgangers de religieuze betekenis van de rituelen, de daarbij behorende attributen en de ruimte waarin ze worden uitgevoerd.

Religie Nu geeft zo een gevarieerd beeld van het rijke scala aan religies die deel uitmaken van de hedendaagse Nederlandse samenleving.

Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam, 15 december 2011 t/m 12 februari 2012.

Eddy Seesing woont en werkt in Rotterdam. In zijn projecten portretteert hij groepen mensen met eenzelfde sociale, maatschappelijke of religieuze achtergrond zoals topmanagers, opera sopranen en Marokkanen uit Gouda. Met de laatste groep heeft Seesing een video installatie gemaakt met de titel Boughaz.

foto: © Eddy Seesing
Douwe_Tiemersma

24 mannen en vrouwen verdeeld over drie generaties Marokkanen in Nederland vertellen hierin openhartig hun levensverhaal. In deze bijzondere verhalen nam religie een belangrijke plaats in. Hieruit ontstond het project Religie Nu met als doel een portret van alle geloofsrichtingen die Nederland rijk is te schetsen.

Religie Nu - Eddy Seesing
Pagina's: 256
Prijs: € 34,50
Uitgever: Uitgeverij Thoth, Bussum
ISBN: 9789068685442

Ingezonden mededeling
| 21-12-2011
Boeken algemeen