Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Beeldbewerking

Scott Kelby: Contrast toevoegen met Kleurtintcurve

Preview Scott Kelby Het Lightroom 3 boek, Hoofdstuk 4 Je foto's ontwikkelen (10)

Contrast toevoegen met Kleurtintcurve

We stappen over naar het deelvenster Kleurtintcurve. Daar passen we het contrast van de foto’s aan. (Ik raad je aan eerst de basisaanpassingen uit te voeren in het deelvenster Standaard en het geheel daarna hier af te ronden.) Voor meer controle gebruiken we de kleurtintcurve en niet de schuifregelaar Contrast (in het deelvenster Standaard en eerder met opzet overgeslagen).

Bovendien (1) helpt de curve voorkomen dat de hooglichten worden afgekapt, (2) helpt het bij het vinden van gebieden waar aanpassingen nodig zijn en (3) pas je het contrast interactief aan.

Stap een:

Blader voorbij het deelvenster Standaard tot je het deelvenster Kleurtintcurve tegenkomt (zie afbeelding). Hier brengen we contrast aan in de foto. (De schuifregelaar Contrast in het deelvenster Standaard heeft meestal een te groot effect, daarom slaan we die over.)

Als je de foto in JPEG of TIFF maakte, is er geen kleurtintcurve toegepast en zie je het woord Lineair, wat betekent dat de foto vlak is, zonder toegepast contrast. Maakte je de foto in Raw, dan heeft hij standaard al een gemiddelde hoeveelheid contrast, aangeduid met de woorden Normaal contrast.

(De reden is dat als je in JPEG fotografeert, je camera contrast toevoegt. Fotografeer je in Raw, dan vertel je de camera dat hij niets, dus ook geen contrast, mag toevoegen.)

Stap twee:

De snelste en eenvoudigste manier voor het aanpassen van het contrast, is een van de voorinstellingen kiezen in de vervolgkeuzelijst Puntcurve. Kies bijvoorbeeld Hoog contrast en bekijk het verschil. (Met Shift-Y krijg je de voor/na-vergelijking.)

De foto heeft nu veel meer contrast, de schaduwen zijn steviger en de hooglichten zijn feller. En daarvoor hoefde je alleen maar die voorinstelling te kiezen. Boven in het deelvenster zie je de toonaanpassingscurve.

Stap drie:

Vind je de voorinstelling Hoog contrast niet sterk genoeg, pas de curve dan nog wat aan. In dit voorbeeld vind ik dat er nog flink wat contrast bij kan. Je kunt de curve zelf aanpassen, maar houd dan wel de volgende regel in gedachten: hoe steiler de curve, hoe sterker het contrast.

Voor een steilere curve breng je de top van de curve (de hooglichten) omhoog en de onderkant (de donkere gebieden en schaduwen) omlaag. Plaats daarvoor de muisaanwijzer in de grafiek (zie afbeelding). Op de curve verschijnt een klein rond ‘punt’; het actieve punt. Als je de muisaanwijzer in de grafiek beweegt, zie je hoe dat actieve punt langs de curve schuift.

Zodra het bovenaan is, kun je er op klikken en het omhoog slepen. Maar ik gebruik liever de pijltoets omhoog. (Dat is makkelijker dan proberen dat bewegende punt te raken.)

Stap vier:

Hier bracht ik het actieve punt omhoog met de pijltoets omhoog. De curve is steiler en de hooglichten hebben meer contrast. Hetzelfde kun je ook onder in de curve doen. Daar bracht ik de curve een beetje omlaag voor een nog steilere lijn en nog meer contrast (zie afbeelding).

Als je de muisaanwijzer over de grafiek beweegt, kun je onder in de grafiek zien welk deel van de curve wijzigt als je het actieve punt op dat moment zou verplaatsen.

TIP: Met verschillende afstanden verplaatsen

Met de pijltoetsen omhoog en omlaag verplaats je het actieve punt in kleine 5-puntsstappen. Als je de Shift-toets ingedrukt houdt bij het gebruik van de pijltoets, worden het 20-puntsstappen. Houd de Option-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt voor nauwkeurige aanpassingen (1-punts stappen).

Stap vijf:

Je kunt de curve ook aanpassen met het Rechtstreekse aanpassingsgereedschap (ik noem het meestal het RAG). Het RAG is die kleine, schietschijfvormige knop, linksboven in het deelvenster Kleurtintcurve.

(Als je de muisaanwijzer erop houdt, verschijnen er boven en onder de stip twee driehoekjes. In de afbeelding is de knop rood omcirkeld.)

Als je op die kleine schietschijfvormige knop klikt, krijgt de muisaanwijzer de vorm die je hiernaast ziet: een dradenkruis met schuin daaronder een kleine schietschijf met driehoekjes.

Met dit gereedschap pas je interactief de curve aan door in de foto te slepen. Het gereedschap zit precies op de plek van het dradenkruis en de schietschijfvormige knop geeft alleen aan in welke richting je moet slepen: omhoog of omlaag (de richting die de driehoekjes aangeven).

Stap zes:

Goed, laten we er eens mee aan de slag gaan. Neem het RAG en beweeg het over de foto (in dit voorbeeld over het bruine gras). In de grafiek Kleurtintcurve zie je twee dingen: (1) het actieve punt op de curve geeft de locatie aan van de tonen waar je over beweegt en (2) onder in de grafiek staat de naam van het gebied waar je je bevindt. (In het voorbeeld is dat Lichten.)

Klik op het gras (zie afbeelding) en sleep recht omlaag zodat het donkerder wordt. (Had je recht omhoog gesleept, dan werd het lichter.) Bekijk de foto en klik en sleep omhoog op de gebieden waar je de curve wat lichter wilt hebben, sleep omlaag waar je het wat donkerder wilt hebben. Als je klaar bent, klik je het RAG terug op z’n plek. De sneltoets voor het RAG is overigens Command- Option-Shift-T (pc: Ctrl-Alt-Shift-T).

Stap zeven:

Bij de laatste methode voor het aanpassen van de curve gebruik je de vier schuifregelaars bij Regio (Hooglichten, Lichten, Donkere tinten en Schaduwen). Deze staan bijna onder in het deelvenster en als je ze sleept, wordt de vorm van de curve aangepast.

Ik sleepte de schuifregelaar Hooglichten helemaal naar rechts, zodat de hooglichten lichter werden. De schuifregelaars Donkere tinten en Schaduwen sleepte ik een flink stuk naar links en maakte zo de bomen en het gras veel donkerder.

De schuifregelaar Lichten sleepte ik behoorlijk naar recht om de bovenste middentonen en de minder nadrukkelijke hooglichten wat naar voren te halen. Deze schuifregelaars hebben hetzelfde verloop als je kent uit het deelvenster Standaard, dus je weet in welke richting je moet slepen. (Richting wit maakt de aanpassing lichter en richting zwart donkerder.)

Als je het actieve punt verplaatst, verschijnt er overigens (bij elke methode) een grijs schaduwgebied in de grafiek. Dat gebied geeft de grenzen van de curve aan. (Dus hoe ver je de curve in beide richtingen kunt slepen.)

Stap acht:

Zo, dat is de primeur. Er zijn verschillende methoden voor het aanpassen van het contrast in foto’s. Gebruik (a) een van de voorinstellingen in de vervolgkeuzelijst Puntcurve. Gebruik (b) het RAG en pas de curve aan door in de foto omhoog en omlaag te slepen.

Gebruik (c) een van die twee en breng het actieve punt met de pijltoetsen omhoog of omlaag. Of (d) pas de curve handmatig aan met de schuifregelaars bij Regio. Opmerking: Zolang je de schuifregelaars niet gebruikt, kun je ze verbergen en zo wat ruimte besparen.

Klik op het pictogram met de curve, rechts onder de grafiek in het deelvenster Kleurtintcurve (in de afbeelding rood omcirkeld). Klik op hetzelfde pictogram als je ze op een gegeven moment toch weer nodig hebt.

Stap negen:

Er zijn nog drie laatste dingen die je moet weten over het deelvenster Kleurtintcurve en dan zijn we klaar. Het eerste is het gebruik van de drie schuifknoppen direct onder de grafiek. Met deze knoppen stel je de bereiken in die door de curve worden aangepast, dus het zwarte bereik, het witte bereik en het bereik daartussen.

(Met waar je ze plaatst, bepaal je dus wat een schaduw, wat een middentoon en wat een hooglicht is.) De schuifknop links (in de afbeelding rood omcirkeld) staat voor de schaduwgebieden en het gebied links van die knop wordt beïnvloed door de schuifregelaar Schaduwen.

Wil je dat deze schuifregelaar invloed heeft op een groter gebied, sleep de schuifknop dan naar rechts (zie afbeelding). Aanpassingen met de schuifregelaar Schaduwen hebben nu een groter effect op de foto. De middelste schuifknop bepaalt de middentonen. Als je die knop naar rechts sleept, wordt de ruimte tussen de gebieden met de middentonen en hooglichten kleiner.

Het effect van de schuifregelaar Lichten omvat nu een kleiner bereik en de schuifregelaar Donkere tinten heeft juist een groter bereik. Dubbelklik op de schuifknoppen om ze weer in hun standaardpositie te brengen.

Stap tien:

Het tweede wat je moet weten, is hoe je de curve herstelt en opnieuw begint. Dubbelklik op het woord Regio en alle vier de schuifregelaars worden op 0 gezet.

Het derde tot slot, is hoe je een voor/na-vergelijking krijgt met het in het deelvenster Kleurtintcurve toegepaste contrast. Met de kleine knop (een soort lichtschakelaar) links in de kop van het deelvenster schakel je de aanpassingen in en uit. Klik het eenvoudig aan of uit.

Lees meer over Het Lightroom 3 boek voor digitale fotografen.

Scott Kelby
| 15-11-2011
Boeken algemeen