Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Beeldbewerking

Scott Kelby: Toegepaste bewerkingen ook gebruiken voor andere foto’s

Preview Scott Kelby Het Lightroom 3 boek, Hoofdstuk 4 Je foto's ontwikkelen (6)

Toegepaste bewerkingen ook gebruiken voor andere foto’s

Hier begint de workflow vruchten af te werpen. Zodra je een foto hebt bewerkt, kun je precies dezelfde bewerkingen ook op andere foto’s toepassen. We hebben zojuist de witbalans voor die ene foto bijgesteld. Maar stel dat je in dezelfde sessie 260 foto’s maakte, wat dan?

Als je nu een van die foto’s bewerkt, kun je dezelfde aanpassingen daarna toepassen op zoveel andere foto’s als je maar wilt. Als je eenmaal de foto’s hebt geselecteerd die de aanpassingen nodig hebben, gaat de rest bijna automatisch.

Stap een:

In dit voorbeeld ronden we de fotosessie af. Om te beginnen, brengen we eerst de witbalans in orde. Klik op een van de foto’s en schakel met de W-toets over naar de module Ontwikkelen.

Met het gereedschap Witbalansselector, dat je automatisch in handen krijgt, klik je nu op een lichtgrijs gebied in de foto. (Met de toetsencombinatie Shift-Y krijg je de voor/na-vergelijking zoals je in de afbeelding ziet.) Dus dat is de eerste stap: de witbalans goed krijgen.

Keer daarna met de D-toets terug naar de weergave Loep. (Zoals gezegd, kun je deze en de volgende foto’s downloaden op de website www.kelbytraining.com/books/LR3.)

Stap twee:

Klik nu onder de linker deelvensters op de knop Kopiëren. Kies in het dialoogvenster Instellingen kopiëren (zie afbeelding) welke instellingen je van de zojuist bewerkte foto wilt kopiëren. Standaard kopieert het dialoogvenster vrij veel (meerdere selectievakjes zijn gemarkeerd), maar we willen nu alleen de aanpassing in de witbalans kopiëren.

Klik daarom onder in het dialoogvenster op de knop Geen inschakelen, markeer het selectievakje Witbalans en klik op de knop Kopiëren.

Stap drie:

Keer met de G-toets terug naar de weergavemodus Raster en selecteer alle foto’s waar je deze witbalanscorrectie op wilt toepassen (zie afbeelding). In de onderste rij zie je dat de foto waar ik de witbalans al corrigeerde (de tweede foto van links) als enige niet- geselecteerd is.

Wil je de aanpassing overigens op alle foto’s in de reeks toepassen, gebruik dan Command-A (pc: Ctrl-A) om alle foto’s te selecteren. Het is niet erg als je origineel opnieuw wordt geselecteerd. Het doet geen pijn.

TIP: Andere aanpassingen kiezen

Hoewel we hier alleen een witbalansinstelling kopiëren en plakken, kun je zoveel eigenschappen kopiëren en plakken als je maar wilt. Markeer dan na het maken van aanpas- singen in een bepaald gebied in het dialoogvenster Instellingen kopiëren het selectievakje voor dat hele gebied. (Met andere woorden: markeer voor alle in het deelvenster Standaard uitgevoerde aanpassingen het selectievakje Standaardtint, zodat automatisch in alle selectievakjes voor toonaanpassingen een vinkje staat. Het spaart gewoon tijd.)

Stap vier:

Pas de eerder gekopieerde witbalanscorrectie nu toe op alle geselecteerde foto’s. Kies daarvoor in het menu Foto onder Ontwikkelinstellingen de optie Instellingen plakken (zie afbeelding) of gebruik de toetsencombinatie Command-Shift-V (pc: Ctrl-Shift-V).

De eerder gekopieerde witbalansinstelling wordt nu toegepast op alle geselecteerde foto’s. In de afbeelding is bij alle geselecteerde foto’s de witbalans gecorrigeerd.

TIP: Maar een of twee foto’s bijwerken

Ik vind dit wat te omslachtig als ik maar een of twee foto’s moet opknappen. In dit geval werk ik de eerste foto bij en ga dan in de filmstrip naar de andere foto die dezelfde bewerking nodig heeft. Vervolgens klik ik onder de deelvensters rechts op de knop Vorige. Alle veranderingen die ik bij de vorige geselecteerde foto aanbracht, worden nu op die foto toegepast.

Lees meer over Het Lightroom 3 boek voor digitale fotografen.

Scott Kelby
| 07-09-2011
lifestyle