Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Actueel

Caribische fotocollectie op internet

Duizenden Caribische foto’s uit de collectie van de Fraters van Tilburg zijn vanaf april voor iedereen toegankelijk via www.caribischerfgoed.nl. Het is een interactieve databank, waar je als bezoeker informatie kunt toevoegen of herinneringen kunt delen.

Stadsmuseum Tilburg en CECN (Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch gebied & Nederland) lanceren deze nieuwe website waarmee duizenden historische foto´s uit het Caribisch gebied en Suriname beschikbaar komen. De foto’s komen uit de collectie van de Fraters van Tilburg.

Dat ‘Caribische’ deel van de fotocollectie bestaat uit naar schatting zo’n dertigduizend afbeeldingen die tussen 1886 – het jaar waarin de eerste drie fraters naar Curaçao vertrokken – en ergens aan het einde van de twintigste eeuw zijn gemaakt.

Landing op Saba 1932.

Van Suriname en de Nederlandse Antillen is slechts een beperkte hoeveelheid historisch beeldmateriaal bewaard gebleven. De uitgebreide collectie van de Fraters van Tilburg is een zeer welkome aanvulling en een belangrijke bron voor onderzoek.

De Caribische foto’s werden vaak door de fraters zelf gemaakt, maar ook is er in de collectie werk te vinden dat afkomstig is van beroepsfotografen of fotobureaus. De ‘amateurkiekjes’ werden geschoten bij allerlei feestelijke gelegenheden (zoals kloosterjubilea en feestdagen) en bezoeken, en tijdens excursies en uitstapjes.

De lokale bevolking, maar met name de fraters zelf en de omgeving waarin zij werkten, zijn erop vastgelegd. Zo geven ze inkijkjes in de scholen en het leven in de fraterhuizen. Een potje kaarten in de recreatiezaal van een fraterhuis, genoeglijk met een groepje medefraters een drankje nuttigen, genieten van een sigaar, dergelijke alledaagse beelden werden ook gefotografeerd.

Frater met vier indiaanse jongemannen. Suriname. Datum onbekend.

Er waren verschillende fraters die uitstekend konden fotograferen, zoals frater Arnoldo Broeders, één van de eerste natuurfotografen op Curaçao.

De nadruk ligt wat meer op de Antilliaanse geschiedenis en de foto’s die daaraan gekoppeld kunnen worden. De redenen hiervoor zijn divers: de fraters hebben een langere periode op de Antillen doorgebracht dan in Suriname, het frateronderwijs breidde zich in Suriname maar weinig uit in vergelijking met dat op de Antillen, én de fraters waren op Curaçao meer vertegenwoordigd dan in de andere missiegebieden waar zij werkzaam waren.

De foto’s zijn te bekijken via de website www.caribischerfgoed.nl. In het najaar van 2011 zal er in Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord een tentoonstelling aan gewijd worden.

Ingezonden mededeling
| 24-03-2011
lifestyle