Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hardware

Mamiya 645DF: uitsluitend digitaal

Mamiya brengt een nieuwe versie van de 645 camera uit, die alleen geschikt is voor digitale achterwanden. Hij heet Mamiya 645DF.

De Mamiya 645 is een systeemcamera. Dat betekent dat je verschillende componenten kunt verwisselen. Een belangrijke keuze was altijd: rolfilmachterwand of digitale achterwand. Vakfotografen konden per opdracht of onderwerp beslissen welk opnamemedium ze wilden gebruiken.

Nog steeds kiezen bijvoorbeeld portretfotografen voor film, omdat daar een soort kwalitatieve constante in zit waarop ze kunnen bouwen.

Alle witbalans-, gradatie- en kleurkeuzen zijn door de filmfabrikant al gemaakt, de belichtingspeelruimte van negatieffilms is enorm, en als fotograaf en ontwikkellab op elkaar zijn ingespeeld, waarom zou je dan digitaal gaan? Het gaat per slot van rekening om geld verdienen op een zo economisch mogelijke manier.

Maar het aantal fotografen dat uitsluitend nog digitaal werkt of wil werken (de nieuwe generaties willen niet eens meer weten hoe ze een film in de achterwand moeten stoppen) stijgt, terwijl de aandacht voor het middenformaat ook groeit.

Phase One

Begrijpelijk dus dat Mamiya een body uitbrengt waaruit de analoge opties zijn weggelaten. Men zegt dat de nieuwe body optimaal werd afgestemd op digitale toepassingen.

Wat het precies inhoudt weet ook de importeur nog niet, maar je kunt in elk geval zeggen: als je iets weglaat (filmtransportmechanisme), dan kan er ook minder stuk gaan.

De Deense achterwandenfabrikant Phase One heeft Mamiya onlangs een flinke kapitaalinjectie bezorgd en is nu hoofdaandeelhouder. Marketing, research en ontwikkeling en distributie worden voortaan door Phase One geleid, waarbij volop zal worden geprofiteerd van Mamiya's wereldwijd vertakte netwerk in de professionele wereld.

Open standaard

Besloten is het principe van 'open platform' vast te houden, dus de nieuwe camera is niet alleen geschikt voor de achterwanden van Mamiya en Phase One, maar ook van derde merken.

Tegelijk met de nieuwe camera komt er een verticale grip, uitgerust met bedieningsorganen voor het werken met de camera in gekantelde stand (bijv. voor portretten).

De grip, die voor de cameravoeding kan worden geladen met penlightbatterijen (al dan niet oplaadbaar) biedt ook de mogelijkheid een studioflitser draadloos te ontsteken.

En eindelijk komt nu ook het eerder aangekondigde 80 mm centraalsluiterobjectief op de markt, dat met name interessant is voor studiotoepassingen en opnamen waarbij invulflitsen aan de orde komt.

Meer info: www.mamiya.nl.

L. Polder
| 22-04-2009
Boeken algemeen