Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Actueel

Voorlichtingsbijeenkomst Photographic Studies

Op vrijdag 3 april a.s. organiseert de masteropleiding Photographic Studies van de Universiteit Leiden een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe masterstudenten die per september 2009 willen starten.

Oscar van Alphen, 'De Oorlogen', 1984/2006

Als gevolg van de toegenomen aandacht, nationaal en internationaal, voor fotografie is er een grote behoefte aan mensen met specifieke kennis, die fotografie als zelfstandig medium in relatie tot andere disciplines en media kunnen analyseren en benaderen.

De masteropleiding Photographic Studies biedt een brede wetenschappelijke en maatschappelijke oriëntatie op fotografie.

Aandachtsgebieden zijn: theorieën over fotografie, innovatieve methoden van wetenschappelijke bestudering, samenhang tussen fotografie en beeldcultuur, presentatievormen van fotografie (tentoonstellingen, het internet, fotoboeken), de beroepspraktijk en nieuwe omgevingen waarin fotografie onderzocht kan worden.

Ook aandacht voor het actuele discours over 'vernacular photography' en 'artistic research'. Op welke manier is onderzoek ingebed in de werkmethode van professionele fotografen?

Magnum-fotograaf en onderzoeker Susan Meiselas is per 2006 verbonden aan Photographic Studies. Zij vormt met Rachel Esner, Tineke de Ruiter, Bas Vroege en Helen Westgeest de staf van de opleiding.

Ingezonden mededeling
| 02-03-2009
lifestyle