Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Actueel

Voorlichtingsbijeenkomst Photographic Studies

Op vrijdag 28 november a.s. organiseert de masteropleiding Photographic Studies van de Universiteit Leiden een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden die in september 2009 met deze opleiding willen starten.

Oscar van Alphen, 'De Oorlogen', 1984/2006

Als gevolg van de toegenomen aandacht, nationaal en internationaal, voor fotografie is er een grote behoefte aan mensen met specifieke kennis, die fotografie als zelfstandig medium in relatie tot andere disciplines en media kunnen analyseren en benaderen.

De masteropleiding Photographic Studies biedt een brede wetenschappelijke en maatschappelijke oriëntatie op fotografie.

Aandachtsgebieden zijn: theorieën over fotografie, innovatieve methoden van wetenschappelijke bestudering, samenhang tussen fotografie en beeldcultuur, presentatievormen van fotografie (tentoonstellingen, het internet, fotoboeken), de beroepspraktijk en nieuwe omgevingen waarin fotografie onderzocht kan worden.

Ook aandacht voor het actuele discours over 'vernacular photography' en 'artistic research'. Op welke manier is onderzoek ingebed in de werkmethode van professionele fotografen?

Magnum-fotograaf en onderzoeker Susan Meiselas is per 2006 verbonden aan Photographic Studies. Zij vormt met Tineke de Ruiter, Bas Vroege en Helen Westgeest de staf van de opleiding.

Programma

• Studievoorlichting en informatie over stages, excursies, arbeidsmarkt en over de toelatingsprocedure door Rachel Esner, voorzitter van de opleiding.
• Photographic Studies in de praktijk. Twee studenten vertellen over hun ervaringen.
• Er is een kleine selectie boeken uit het Prentenkabinet ter inzage.
• Studiegidsen en beschrijvingen van een aantal vakken uit het curriculum zijn door iedere bezoeker mee te nemen.
• Het toelatingspakket met opdrachten, dat onderdeel uitmaakt van de toelatingsprocedure, is op deze middag verkrijgbaar à 49,95.

Plaats: Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw, zaal 147, Cleveringaplaats 1, Leiden.

De masteropleiding Photographic Studies is een voor Nederland unieke opleiding die wetenschap en kunst integreert. De opleiding is een initiatief van de Academie der Kunsten, de opleiding Kunstgeschiedenis en het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Ingezonden mededeling
| 10-11-2008
lifestyle