Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Boeken

Interior Exposure

Van buiten naar binnen

Jessica Todd Harper begon in 2000 met het maken van groot formaat kleurenfoto's van haar familie en vrienden. Samengebundeld vormen ze kleine verhaaltjes over het leven van mensen zoals zich dat binnenskamers af kan spelen. Een vijftigtal scenes tonen de verschillende werelden die zich achter de muren van hun huizen bevinden. Fragmenten van levensverhalen van mensen waarbij heel subtiel hoop en verlangens zichtbaar worden.

Het afsluitende interview met de fotografe bevestigt het onderliggende gevoel dat door de beelden oproepen wordt.

De comfortabele sfeer en persoonlijke intimiteit zou de mensen op deze foto's ertoe kunnen bewegen om te genieten van het leven als een geschenk. In plaats daarvan accepteren ze het als gegeven en vragen ze zich af waarom ze bestaan. Het besef dat het antwoord op deze vraag open blijft is alom vertegenwoordigd.

"I think that is one thing these pictures all have in common - they adress my interest in the fact that I am here at all...and what that means. [...] it is a question that dominates, even though it is never answered."

Voor dit project heeft Jessica Todd Harper haar familie al zo frequent gefotografeerd dat ze het bijna niet meer opmerken als er een foto van ze gemaakt wordt. Ze vinden het niet alleen leuk om haar te helpen maar begrijpen ook volledig wat ze aan het doen is. In woorden is dit thema niet uit te drukken, zegt Harper, maar de beelden resoneren een innerlijk geluid dat steeds opnieuw en altijd weer anders met de camera vastgelegd kan worden.

Aardig wat vrienden van Todd Harper werken ook al jaren mee. De fotografe probeert de acteurs te benaderen met een respectvolle nederigheid, en zo lukt het haar om ze niet al te zelfbewust te laten poseren, anders zou je dat onmiddellijk terug kunnen zien in hun blik. Tegelijkertijd blijft ze dichtbij het dagelijkse leven van deze mensen om het spontane familieleven te documenteren.

Noord Europese schilders uit de 16e en 17e eeuw, waaronder Vermeer, inspireerden haar tot deze manier van fotograferen. Haar moeder nam haar als kind regelmatig mee naar het Clark Art Instituut in Williamstown. De huiselijke afbeeldingen van deze kunstenaars waarop een heleboel informatie te vinden is, vooral als je er wat langer naar kijkt, trokken haar aandacht.

Tenslotte tonen haar foto's ons ramen. Op bijna ieder plaatje is een raam, spiegel of weerspiegeling daarvan aanwezig. Zelf noemt ze deze "allusions to another place", waarmee ze aan wil geven dat er iets anders aanwezig is wat niet in woorden of beeld uitgedrukt kan worden, maar waarnaar alleen maar verwezen kan worden via symboliek.

Bijzondere foto's, waarbij het licht dat van buiten naar binnen valt, het binnenste naar buiten brengt.

Interior Eposure - Jessica Todd Harper
Voorwoord door Larry Fink, Interview door Sarah A. McNear.
Pagina’s: 112
Prijs: € 39,28
Uitgever: Damiani
ISBN: 9788862080163

BESTEL DIT BOEK:

Gertrude Boers
| 19-05-2008
lifestyle