Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Boeken

Een wereld voor kinderen

Opgroeien zonder kinderarbeid

Ongeveer vijfenzeventig schoolkinderen van zeven scholen liepen op woensdag 26 maart 2008 een mars langs negen ambassades in Den Haag om aandacht te vragen voor kinderarbeid in binnen- en buitenland. Zij scharen zich hiermee achter de boodschap van het boek Een wereld voor kinderen van Peter de Ruiter, en overhandigden dit aan de negen ambassadeurs.

In dit boek maakt Peter de Ruiter duidelijk dat het een misverstand is dat eerst armoede moet worden bestreden, voordat kinderarbeid kan worden afgeschaft.

Alleen als alle kinderen nú naar school gaan, kunnen zij straks hun land tot bloei brengen, is zijn overtuiging.

Helaas moeten meer dan 200 miljoen kinderen hard werken, zwoegen onder gevaarlijke omstandigheden of zijn zij ten prooi gevallen aan slavernij, uitbuiting in de seksindustrie, in burgeroorlogen of in de drugshandel.

De strijd tegen kinderarbeid woedt al sinds de negentiende eeuw en is in het Westen grotendeels beslecht. Zij is echter nog steeds actueel in andere landen.

foto: Peter de Ruiter

Aan de hand van 350 foto's gemaakt in vijftien landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa beschrijft Peter de Ruiter de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van kinderarbeid.

De opbrengst komt ten goede aan World Vision, die het besteedt aan een kinderarbeidproject in Cambodja.

De invalshoek van dit boek is positief en de inhoud geeft hoop. Het boek is visueel aantrekkelijk, omdat er alleen kinderen op de foto staan die dit zelf ook wilden.

Dit Ghanese jochie heeft van zijn vader een veel te zware zak brandhout te sjouwen gekregen. Toen ik hem van de zak wilde verlossen om het gewicht te voelen, rende hij snel weg. Zijn kapotte linker slipper en de zak bleven achter. Een paar honderd meter verderop lipe zijn vader, 'oom' of wie hij was. Mijn Ghanese chauffeur en ik konden zijn dialect niet verstaan, maar zijn boze ogen deden het woord. [...]

Kinderarbeid is geen natuurverschijnsel. Het is door mensenhanden gemaakt en kan door mensen worden beëindigd.

Meer informatie over dit boek op www.kinderarbeid.nl.

Een wereld voor kinderen - Peter de Ruiter
Pagina’s: 208
Prijs: € 22,50
Uitgever: Elmar
ISBN: 9789038918037

BESTEL DIT BOEK:

Redactie
| 02-04-2008
lifestyle