Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Boeken

Tales of water

A Child's View

Water is essentieel voor alle levensvormen. Toch kunnen miljoenen mensen op deze aarde nog steeds niet zomaar putten uit deze waardevolle bron van leven. Kleine jongens en meisjes lopen elke dag uren water te zoeken en geven hiermee onvrijwillig hun educatie en daarmee hun kansen op een betere toekomst op.

Miljoenen kinderen sterven aan ziekten die veroorzaakt worden door vervuild water. In sommige gebieden lijden ze onder het tekort aan water, terwijl elders kinderen door overstromingen en natuurrampen worden geteisterd.

In samenwerking met The World Conservation Union (IUCN) heeft Anema dit prachtige fotoboek samengesteld met allerlei 'waterverhalen' van kinderen over de hele wereld.

De IUCN is een enorm netwerk waarin 111 regeringen en 800 NGO's (non-governmental organizations) samenwerken.

De IUCN werkt wereldwijd aan het verbeteren van biodiversiteit, ecosystemen en menselijk welzijn, met als hoofddoel de bewaking van de integriteit en diversiteit van de natuur. Zij geloven dat er een billijk en verantwoord gebruik van water mogelijk is wanneer alle machthebbers en experts van over de gehele wereld samenwerken.

foto: Taco Anema

Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken: het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Amerika en Europa. Ieder hoofdstuk begint met een korte inleiding met uitleg over de problemen die er in dat gebied zijn met betrekking tot de watervoorziening. Ook zijn er gedichten van kinderen over water te lezen. De foto's vertellen de rest.

Tales of water maakt deel uit van een positief project. Het toont water dat gezien wordt door de frisse en spontane kinderogen vanuit alle delen van de aarde. Het is een mix van creatieve fotografie met wetenschappelijke expertise. Op originele wijze geeft het hoop voor de toekomst en erkenning aan de enorme weldaad en het plezier dat water ons elke dag brengt.

Tales of Water. A Child's View - Taco Anema
Pagina’s: 200
Prijs: € 35,00
Uitgever: IUCN en Umbrage Editions
ISBN: 9781884167584

BESTEL DIT BOEK:

Redactie
| 12-01-2007
Boeken algemeen