Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Boeken

Rijzende rivier

Het nieuwe rivierengebied in Nederland

Het nieuwe boek van Ruben Smit handelt over Nederland als rivierenland. Want: Nederland is geen Nederland zonder de rivieren. Ons land is en wordt gevormd door het stromende water, dat miljoenen jaren lang het sediment aangevoerd heeft vanuit Midden-Europa. De grote rivieren, zoals Rijn en Maas, zoeken al ruim tweeënhalf miljoen jaar hun weg naar de zee. De laatste decennia is er echter sprake van een sterke verandering van het rivierenlandschap.

De mens heeft de laatste duizend jaar een enorme invloed uitgeoefend op het rivierenlandschap. Door de aanleg van dijken, de afvoer van het water en de scheepsvaart.
De grote klimaatsverandering en een nieuwe visie op natuurbeheer schijnen verantwoordelijk te zijn voor het ingrijpen op grote schaal waardoor het rivierenlandschap momenteel revolutionair verandert. Zo komt er steeds meer ruimte voor een terugkeer naar natuurlijke rivieroevers.

In dit boek probeert Ruben Smit het nieuwe rivierenlandschap te laten zien en te beschrijven. Het boek gaat over brandnetelruigten, ooibossen, meestromende nevengeulen, wilde paarden en zilverreigers.

Omdat dit 'nieuwe landschap' vaak met geen pen is te beschrijven, kiest Smit ervoor om beeld te gebruiken: "Beeld dat informeert en inspireert zodat we het nieuwe rivierengebied met andere ogen gaan zien. Zodat we rivieren niet direct meer zien als bedreiging maar veel meer als creatieve architecten, als bron van leven voor veel dieren, inclusief wij mensen. Want wij zijn gebonden aan rivieren."

foto: Ruben Smit
Ontwakende kleine zwanen

Aan de hand van ontwikkelingen in het verleden, het heden en de toekomst wil Ruben Smit inzicht verschaffen in de nieuwe dynamiek van het rivierenlandschap.

Rijzende rivier wordt op 14 maart gepresenteerd in het Natuurmuseum Nijmegen waar de gelijknamige fototentoonstelling te zien is van 16 maart tot en met 8 juni 2008.

De auteur

Ruben Smit is een internationaal befaamd fotograaf en ecoloog. Hij publiceert in tal van vooraanstaande tijdschriften als National Geographic en Grasduinen. Ruben Smit is BBC Wildlife Photographer of the Year 2005. Zijn werk staat hoog aangeschreven in binnen- en buitenland. Vorig jaar verscheen zijn alom geprezen boek Verborgen Veluwe.
Zie verder: www.rubensmit.nl.

Rijzende rivier - Ruben Smit
Pagina’s: 160
Prijs: € 34,90
Uitgever: Tirion Uitgevers BV
ISBN: 9789052107172

BESTEL DIT BOEK:

Redactie
| 20-02-2008
lifestyle