Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Boeken

Een laatste blik

Land winnen op het water

Het Havenbedrijf en het Nederlands Fotomuseum zijn het Beeldproject Maasvlakte 2 gestart omdat de omvang en aard van de landaanwinning daar om vragen. Enerzijds is het een groot infrastructuurproject. Anderzijds is het een echt Nederlands fenomeen: land winnen op het water.

Zo gezien past de aanleg van Maasvlakte 2 in de lange worsteling met het water, van droogmakingen als die van Leeghwater en de IJsselmeerpolders tot de Deltawerken. Maasvlakte 2 is een project van baggerschepen, heel veel zand, staal en beton. Maar ook een project waarin het draait om mensen, natuur en milieu. En een project met een historische, culturele dimensie.

Een laatste blik is gemaakt in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en het Nederlands Fotomuseum. Tot en met 2013, het jaar waarin het eerste deel van Maasvlakte 2 in bedrijf is, krijgt jaarlijks minimaal één beeldend kunstenaar opdracht om een aspect van het Maasvlakte project te verbeelden.

Meyer: "Ik wilde de rand van de bestaande Maasvlakte zo vastleggen dat de beelden nog iets aan de interpretatie en verbeelding van de kijker overlaten. Vergezichten waarin een gevoel van ruimte en stilte, van duisternis en natuurlijke kracht tot uitdrukking wordt gebracht. Een spanningveld tussen het oude geconstrueerde landschap en de op handen zijnde veranderingen."

foto: (c) Dorothée Meyer
N 51 58 42 52

Dorothée Meyer (Keulen, 1973) heeft faam opgebouwd met haar werk waarin ze veelal ogenschijnlijk alledaagse landschappen fotografeert. Zo maakte ze series Nederlandse bergen, Recreatielandschappen, Bruggen, Stadslandschappen en Psychiatrische klinieken. Haar opleiding volgde ze aan de Koninklijke Academie in Den Haag en Post-St. Joost in Breda.

Tegelijk met de expositie in het Fotomuseum verschijnt de publicatie Een laatste blik waarin behalve de geëxposeerde nog een aantal foto's van Meyer is opgenomen.

Redactie
| 06-02-2008
lifestyle