Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Paint Shop Pro

Twee keer in één digitale foto

Maakt u gebruik van de menu-optie ‘Venster’ en ‘Nieuw venster’. Om een extra venster te openen waarin één en dezelfde digitale foto kan worden bewerkt. U kunt ook op de toetscombinatie drukken.

Dit heeft tot gevolg dat u twee keer aan het werk bent in – zoals gezegd – één en dezelfde digitale foto. Een van de vensters kunt u laten bijvoorbeeld inzoomen om zodoende in detail te kunnen treden. Het andere venster kunt u op ware grootte laten staan of juist verkleinen. Als u op deze manier te werk gaat, dan kunt u aan de ene kant op de vierkante millimeter aan het werk, terwijl u aan de andere kant het totale overzicht bewaart (Afbeelding 100)!

John Vanderaart
| 10-07-2007
lifestyle