Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Paint Shop Pro

Gammacorrectie (1)

klik op het plaatje voor een vergroting

Heeft u een afbeelding die veel te donker is? Dan gaat u naar ‘Aanpassen’, ‘Helderheid en contrast’ en ‘Gammacorrectie’. Alwaar u alle drie de RGB-waarden opschroeft naar een waarde richten de ‘1,50’ tot ‘2.00’.

U gebruikt ‘Gammacorrectie’ als u de helderheid en het contrast van een afbeelding in één keer wilt corrigeren.

Het zogeheten ‘gamma’ van een afbeelding is een standaardmaat voor het contrast en de helderheid. De gammacurve bestaat uit drie aparte componenten: (1) rood, (2) groen en (3) blauw. U kunt niet alleen het contrast en de helderheid van de digitale foto aanpassen, maar ook de kleurbalans. Dit laatste doet u door de drie RGB-componenten los te koppelen, waarna u ze apart kunt wijzigen. Is de digitale foto iets te blauw? Dan kunt u de blauwwaarde van de afbeelding verminderen, terwijl u het rood en het groen ongemoeid laat.

John Vanderaart
| 10-07-2007
Boeken algemeen