Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Paint Shop Pro

Verkleinen voor de website

Het is uiteraard niet de bedoeling dat een ‘zoveel megapixel’ digitale foto 1-op-1 op uw website wordt gezet. Daar is zo’n digitale foto (in verband met het downloaden door de bezoekers van uw website) natuurlijk véél te groot voor!

Eerst moet de foto worden verkleind. Een gangbare grootte is een breedte van circa 600 pixels en een hoogte van circa 400 pixels. Waarbij u de foto verhoudingsgewijs intact wilt laten. Heeft u zo’n enorme foto bij de hand? Doet u dan het volgende:

Stap 1
U gaat naar de menu-optie ‘Afbeelding’ en ‘Formaat wijzigen’.
Stap 2
Als het dialoogvenster ‘Formaat wijzigen’ verschijnt, dan geeft u aan dat u met ‘Pixels’ wilt werken.
Stap 3
Plaatst u een vinkje voor het veld ‘Hoogte-breedteverhouding vergrendelen’.
Stap 4
Speelt u wat met de waarden in de velden ‘Breedte’ en ‘Hoogte’. Eerst vult u ‘600’ in bij ‘Breedte’. Blijft de ‘Hoogte’ beneden de ‘400’? Dan kunt u op ‘OK’ klikken.
Stap 5
Wordt de ‘Hoogte’ groter dan ‘400’? Dan vult u de waarde ‘400’ in bij ‘Hoogte’, waarna u constateert dat de ‘Breedte’ wordt aangepast. Vervolgens kunt u op ‘OK’ klikken.

John Vanderaart
| 10-07-2007
Boeken algemeen