Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Paint Shop Pro

Afbeelding rechttrekken

Het nemen van een foto kan wel eens ongelukkig uitpakken: “Omdat u te snel moest afdrukken, kwam de afbeelding er helemaal scheef op te staan!” Met behulp van Paint Shop Pro kunt u dat eenvoudig corrigeren.

Hiervoor maakt u gebruik van de functie ‘Rechttrekken’ die links in de algemene werkbalk is te vinden.

Als u dit hulpmiddel aanspreekt, dan verschijnt er een ‘hulpstuk’ in de afbeelding.

Dit is een speciale richtlijn die u laat meelopen met de - nu nog wel - scheve afbeelding. U kunt de richtlijn aan twee kanten vastpakken met de linker muisknop. Waarna u de richtlijn geduldig in de juiste positie manoeuvreert; meestal; is dat evenwijdig aan de horizon. Als u daarna dubbelklikt of op het speciale ‘V’-pictogram klikt, dan wordt de hulplijn rechtgezet, evenals uiteraard de afbeelding zelf.

Afbeelding scheef..maar horizon recht!

John Vanderaart
| 10-07-2007
lifestyle