Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Paint Shop Pro

Voorgeprogrammeerde instellingen (2)

Wist u dat u zelf ook items kunt toevoegen aan de lijst met ‘Voorinstellingen’ van een functie van Paint Shop Pro? U gaat, om te beginnen, aan het werk met een willekeurige functie en als het u is gelukt om interessante instellingen te creëren, dan klikt u op het pictogram dat de vorm heeft van een diskette.

Het dialoogvenster ‘Voorinstelling opslaan’ zal verschijnen en u kunt de eerder verzorgde instellingen laten wegschrijven onder een handige naam.

Meteen nadat de nieuwe voorinstelling is weggeschreven naar de harde schijf, kunt u deze terugvinden in de lijst met reeds bestaande voorinstellingen.

Met als gevolg dat u deze zelf ontwikkelde voorinstelling in de toekomst nog vaker kunt gebruiken!

John Vanderaart
| 10-07-2007
lifestyle