Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Actueel

Fotograaf overbodig bij pasfoto's

Voor de burger ongetwijfeld een stuk gemakkelijk, voor fotozaken wellicht een desastreuze maatregel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de administratieve lasten voor burgers te verlagen bij het aanvragen van een paspoort; de benodigde pasfoto wordt direct aan de gemeentebalie gemaakt. Een aparte gang naar de fotograaf en de aanschaf van pasfoto's worden daarmee overbodig.

Vanaf juni 2009 zal de pasfoto voor het paspoort in alle gemeenten aan de balie worden gemaakt. In een aantal gemeenten zal vanaf begin 2008 worden geëxperimenteerd met het maken van pasfoto's. Om deze nieuwe taak goed uit te kunnen voeren, worden gemeenten voorzien van fotoapparatuur en fotoprogrammatuur. Gemeenteambtenaren zullen een training krijgen in het maken van pasfoto's.

De ingangsdatum van het maken van pasfoto's aan de gemeentebalie valt samen met de invoering van vingerafdrukken in het Nederlandse paspoort. De Europese Unie stelt vingerafdrukken voor Nederland per juni 2009 verplicht. Ook vingerafdrukken zullen aan de gemeentebalie worden gemaakt.

Fotozaken zijn de dupe van deze nieuwe ontwikkeling. De gemiddelde verdiensten aan pasfoto's worden geschat op zo'n 400 euro per dag.

Redactie
| 02-07-2007
Boeken algemeen