Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Trivia

Orbs: een (para)normaal verschijnsel?

Orbs

Het kan je zomaar overkomen: je maakt een foto en op de afdruk zijn allemaal kleine lichtvlekken te zien. De populaire benaming voor deze vaak bolvormige verschijnselen zijn orbs, naar het Latijnse orbis, wat cirkel betekent. De hamvraag is hoe het ontstaan van zo’n mysterieuze orb te verklaren is.

Een paranormale verschijning?

De wetenschappelijke uitleg is dat orbs ontstaan als een flitsreactie op stofdeeltjes, insecten of vochtdruppels die in de lucht voorkomen. Vroeger werden ze zelden vastgelegd, maar met de komst van de digitale camera is er een toename te zien in het aantal waarnemingen. Met name de verkleinde reflectiehoek die ontstaan is als gevolg van steeds kleinere camera’s zou hier ten grondslag aan liggen.

Er zijn echter ook mensen die beweren dat orbs een paranormaal verschijnsel zijn en dat ze slechts op bepaalde plekken zijn te zien. Het zouden de geesten van overleden mensen zijn, die aangetrokken worden door menselijke activiteiten. Ook menen sommigen dat orbs uit een niet-menselijke geest voortkomen en symbool staan voor engelen en duivels. Weer anderen geloven dat buitenaardse wezens orbs gebruiken om het gedrag van de mens te observeren. Zou de wetenschap het dan toch bij het verkeerde eind hebben?

Maarten Huisman
| 06-02-2007
Boeken algemeen