Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Software

Nikon D40 firmware update

Nikon heeft een firmware upgrade beschikbaar gesteld voor de D40 camera.

D40 firmware-update 1.10 - Windows

D40 firmware-update 1.10 - Macintosh

De volgende verbeteringen worden aangebracht met firmwareversie 1.10:
- De camera zal 'Certified for Windows Vista' zijn en ondersteuning bieden van het nieuwe USB Media Transfer Protocol (MTP). De optie PTP in het submenu USB van het setup-menu wordt weergegeven als MTP/PTP.
- De jaren die kunnen worden geselecteerd voor de optie Datum in het submenu Wereldtijd van het setup-menu zijn uitgebreid tot 2000 – 2099.
- Als een witbalansinstelling wordt aangepast, wordt + of - met het witbalanspictogram weergegeven in de opname-informatie en in het opnamemenu van de camera.
- De elektronische analoge belichtingsaanduiding knippert in de zoeker en in de opname-informatie als de helderheid van het onderwerp buiten het bereik van de belichtingsregeling valt. Dit gebeurt in de belichtingsstand Geprogrammeerd automatisch (P) als de ingebouwde flitser wordt opgeklapt.
- Een probleem dat ertoe leidde dat de standaardinstelling voor AF-veldstand werd hersteld als de monitor en de lichtmeter automatisch werden uitgeschakeld (meter uit) of als de camera werd uitgeschakeld in een onderwerpsstand, is verholpen.
- Een probleem dat ertoe leidde dat de functie Auto ISO werd uitgeschakeld als een reset met twee knoppen werd uitgevoerd terwijl de ISO-gevoeligheid was ingesteld op een andere optie dan ISO 200, is verholpen.
- Als u foto's die al met een computer waren bewerkt, probeerde te bewerken met de opties in het retoucheermenu van de D40, liep de camera soms vast. Daarom kunnen foto's die met een computer zijn bewerkt, niet meer met de camera worden bewerkt.
- De flitssterkte bij handmatig flitsen met de Nikon Speedlight SB-400 wordt nu correct opgeslagen in de EXIF-gegevens.
- Fouten in de Engelse, Duitse, Poolse en Zweedse menu's zijn gecorrigeerd.

Redactie
| 02-02-2007
lifestyle