Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Big shots

Dana Lixenberg

Dana Lixenberg

Dana Lixenberg (1964) voelt aanvankelijk niks voor fotografie. Te technisch allemaal, volgens de geboren en getogen Amsterdamse. Wanneer ze als au pair in New York werkt, volgt Lixenberg evenwel een avondcursus fotograferen. Het ‘te technisch’ valt mee en ze besluit opleidingen te volgen aan het London College of Printing en de Rietveld Academie in Amsterdam. Gefascineerd door de Amerikaanse cultuur keert Lixenberg in 1990 terug naar New York om daar te gaan wonen en werken.

Hoewel vaak gedacht wordt dat Lixenberg vanaf het begin succesvol is, blijkt het tegendeel waar te zijn. Ze moet hard werken en ontmoet veel tegenslag. Lixenberg blijft kalm en zegt geen haast te hebben met het maken van carrière. Als assistente en freelancer is ze niet afhankelijk van de Amerikaanse omgeving. Daarnaast is Lixenberg door haar vroegere thuissituatie - vader was beeldend kunstenaar - gewend aan de financiële onzekerheid.

De Amerikaanse doorbraak komt in 1993 als Lixenberg voor Vrij Nederland een serie maakt waarin ze het stereotype beeld van de bewoners van Watts (LA) doorbreekt. Met een 4 bij 5 camera op statief, nog altijd haar handelsmerk, fotografeert ze de plaatselijke bevolking als zijnde markante en volwaardige persoonlijkheden. Het New Yorkse blad Vibe is enthousiast en laat Lixenberg verschillende reportages en modefoto’s maken. Vanaf dan happen steeds meer Amerikaanse opdrachtgevers toe.

Lixenberg is geïnteresseerd in sociale verhoudingen en houdt ervan tegenstellingen te creëren. Zo fotografeert ze celebrities als gewone mensen, terwijl ze bij gewone mensen juist het tegenovergestelde effect wil sorteren. ‘Soms heeft een imago wat tegenwicht nodig’, licht Lixenberg toe. Door verwijzingen naar status, rijkdom en bekendheid achterwege te laten, wordt de nadruk gelegd op de individualiteit van de persoon. In 2001 brengt Lixenberg het boek United States uit met daarin gelijkwaardige portretten van mensen uit alle lagen van de Amerikaanse bevolking.

Waar is zij nu?

Dana Lixenberg woont inmiddels 16 jaar in New York. Af en toe keert ze terug naar Nederland om vrienden en familie te bezoeken en afstand te nemen van de naar eigen zeggen overspannen Amerikaanse werksfeer. Haar laatste grote project is Homeless in Jeffersonville, Indiana, over daklozen die veelal in crisissituaties zijn geraakt door het ontbreken van een vangnet in het Amerikaanse sociale systeem.

Maarten Huisman
| 24-10-2006
Boeken algemeen