Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Thesaurus

Alphabetische index: P

Panoramafotografie is het maken van foto's die veel in de breedte laat zien, of een foto die een volledig beeld in de rondte (360°) laat zien.

Parallax is het verschijnsel dat de schijnbare positie van een voorwerp ten opzichte van de achtergrond varieert als men het vanuit verschillende posities bekijkt.

PDF staat voor (Portable document format) een documentformaat dat vaak gebruikt wordt om handleidingen op elektronische wijze te verspreiden.

Perspectief het ruimtelijke effect tussen de onderwerpen op de foto, sommigen staan op de voorgrond, andere op de achtergrond. Door het perspectief krijgt de ‘platte’ foto een meer driedimensionale uitstraling. Zie ook; tele-perspectief.

Perspectivische vertekening i

Photoshop ontwikkeld door Adobe is een software programma dat je in staat stelt om je digitale foto's te manipuleren, het is uitgegroeid tot een van de meest populaire en uitgebreidde fotobewerkingssoftware van dit moment en is beschikbaar voor Microsoft Windows, Mac OS en Linux.

PictBridge is een open standaard van de Camera & Imaging Products Association (CIPA) voor het direct afdrukken van afbeeldingen. Deze standaard maakt het mogelijk foto's van een digitale camera rechtstreeks door een printer te laten afdrukken. De camera hoeft dus niet aan een computer te worden gekoppeld om de foto's te kunnen afdrukken. Zowel de camera als de printer moeten natuurlijk wel PictBridge ondersteunen.

PIE Kodak Professional Imaging Engine. It's an application that works in the background assembling the high-resolution versions of your composites. It sends the composite images or JOBS to output devices. It also acts as a color management tool, and provides automated long roll scanning capability. Pixel het kleinste element waaruit een digitale foto is opgebouwd, een (gekleurd) blokje. Pixel is een samentrekking van de twee eerste lettergrepen van het Engelse picture element en staat voor een enkele punt (Eng.: dot) op het beeldscherm van de computer of in een digitaal beeld. Veel punten bij elkaar geven een beeld. Alles wat op het scherm te zien is bestaat uit een veelvoud van pixels.

PNG staat voor (Portable Network Graphic), vrij nieuw beeldformaat, vergelijkbaar met JPEG wat het resultaat betreft maar met de mogelijkheden van een GIF beeldformaat. Polarisatiefilter is een filter dat licht (of andere elektromagnetische straling) alleen doorlaat als het in een bepaalde richting gepolariseerd is.

Polaroidcamera is een camera die direct na het maken van een opname een fotoafdruk levert. De camera maakt gebruik van het polaroidprocédé. Dat procédé geeft een afgewerkte foto binnen één minuut.

Portrait staande oriëntatie waarbij de hoogte van de foto groter is dan de breedte. Typisch voor portret-fotografie, vandaar de naam. Het fototoestel wordt 90° links of rechts gekanteld.

Positief fotografische afbeelding waarbij de weergave van licht en donker met de werkelijkheid overeenstemt. Tegenovergestelde van negatief.

Redactie
| 15-10-2006
Boeken algemeen