Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Thesaurus

Alphabetische index: B

Belichtingsmeter een instrument dat de hoeveelheid licht meet dat door het te fotograferen onderwerp wordt gereflecteerd. Een grijswaarde van 18% wordt in de fotografie gehanteerd voor het gemiddelde onderwerp; belichtingsmeters zijn altijd op deze waarde gekalibreerd.

Dus wanneer de lichtwaarde van het onderwerp exact 18% grijs bedraagt, dan wordt er optimaal belicht. Deze waarde is natuurlijk niet willekeurig tot stand gekomen. In de praktijk blijkt dat dit ook daadwerkelijk een gemiddelde is, maar wat gebeurt er nu wanneer het onderwerp duidelijk afwijkt?

Wit hoofdonderwerp op een lichte achtergrond: de belichtingsmeter die er van uitgaat een 18% grijs onderwerp te zien 'denkt' dat het onderwerp helderder verlicht wordt dan in werkelijkheid het geval is. Hij zal dus de belichting 'afknijpen' door de sluitertijd te verhogen of het diafragma verder te sluiten. Het resultaat is dus onderbelichting. Zwart hoofdonderwerp op een donkere achtergrond: de belichtingsmeter die er wederom van uitgaat een 18% grijs onderwerp te zien 'denkt' dat het onderwerp donkerder verlicht wordt dan in werkelijkheid het geval is. Hij zal dus de belichting opschroeven door de sluitertijd te verlagen of het diafragma verder te openen. Het resultaat is dus overbelichting.

In beide voorbeelden is een correctie op de belichting gewenst. Een alternatief voor de in dit voorbeeld gehanteerde reflecterende lichtmeetmethode is de opvallend licht-meetmethode. Hierbij wordt de belichtingsmeter op de plaats van het onderwerp gehouden en meet deze dus de hoeveelheid licht die op het onderwerp zou vallen. Een kapje voor het oog die overeenkomt met 18% grijs zorgt er voor dat, ongeacht het onderwerp, de belichting altijd correct is. Het is wel een iets omslachtiger methode en als fotograaf moet je in de gelegenheid zijn om fysiek vlak bij het onderwerp te kunnen komen.

Een methode die kan worden gebruikt wanneer men niet de beschikking heeft over een losse lichtmeter, is een 18%-grijskaart. Deze wordt op de plaats van het onderwerp neergezet en vervolgens wordt de camera (en dus de belichting) hierop gericht in plaats van op het daadwerkelijke onderwerp. Ook nu zal de belichting volkomen correct zijn, onafhankelijk van het onderwerp. Bij gebrek aan een 18%-grijskaart kan in geval van nood ook de palm van de hand worden gebruikt. Deze blijkt heel vaak overeen te stemmen met 18% grijs.

Bewegingsonscherpte is in het verschijnsel dat objecten op een foto of op een video- of filmbeeld onscherp zijn als gevolg van beweging van het object en/of de camera. Dit wordt veroorzaakt doordat tijdens de beweging het object ook in de projectie in de camera beweegt en dus het fotografische vlak op meerdere plaatsen door hetzelfde object belicht wordt. Bewegingsonscherpte treedt meestal op doordat er een te lange sluitertijd is gekozen. Dit kan echter ook een bewuste keuze van de fotograaf zijn geweest om zo een bijzonder effect te creëren.

Belichting of ook Exposure is een term die wordt gebruikt bij fotografie, in het theater en bij de filmindustrie. De kunst van belichting is het zorgen voor voldoende licht van de juiste intensiteit, van de juiste kleur op de juiste plaats. Dit laatste is met name in het theater van belang, omdat het daar niet alleen zaak is dat er genoeg licht op de juiste plaats is, maar ook dat het elders donker is, zodat de aandacht van het publiek daar komt waar het bedoeld is. Zelfs bij daglichtopnames wordt vaak nog belichting toegepast, bijvoorbeeld omdat er in de schaduw gefilmd wordt, of tijdens de schemering.

Bolfoto of ook SurroundFoto genoemd, is een interactieve digitale presentatie van een complete ruimte of omgeving, in de vorm van een bol. Deze bol is vanuit het middelpunt te bekijken door een venster dat in elke richting over de binnenwand van die bol kan worden bewogen. Om dit te bereiken wordt de linker muisknop ingedrukt en beweegt men de muis over de foto in de richting naar waar men wil kijken. Daar waar bij een panoramafoto de horizon over 360 graden gezien kan worden, is dit bij de bolfoto niet enkel beperkt tot de horizon, maar in alle richtingen mogelijk.

BMP (een afkorting van bitmap) is een bestandsindeling voor afbeeldingen. Het wordt gebruikt door onder andere het Microsoft Windows grafische subsysteem (GDI) en wordt vaak gebruikt als een simpele grafisch bestandsindeling op dat platform. De bestandsextensie is BMP of DIB (Device Independent Bitmap).
BMP-bestanden zijn meestal niet gecomprimeerd, zodat ze vaak veel groter zijn dan gecomprimeerde grafische bestanden die een plaatje van dezelfde afmeting bevatten. Daar waar datacompressie wordt toegepast in een BMP-bestand, is dat van het RLE-type, wat tekeningen nog enigszins comprimeert, maar voor foto's niet voldoet. 24-bits true-color BMP-bestanden zijn nooit gecomprimeerd.
BMP-bestanden kunnen de volgende indelingen hebben:
1 bit ( 2 kleuren); 4 bits ( 16 kleuren); 8 bits (256 kleuren); true-color (RGB, 8 bits per kleur, dus 24 bits per pixel).

Brandpuntafstand de afstand tussen (het optische midden van) de lens en de film of lichtgevoelige chip. Op dit punt valt al het licht dat door de lens komt op één punt samen. (illustratie erbij?). De standaard brandpuntafstand bij een kleinbeeldcamera is 5 cm (50 mm).

Buffer tijdelijke opslag van de beeldgegevens (data) in de camera. Noodzakelijk omdat de beeldgegevens in de camera eerst moeten verwerkt worden en dan tegen een relatief lage schrijfsnelheid naar het opslagmedium geschreven worden. Dit maakt het mogelijk om toch snel na elkaar enkele foto’s te nemen.

Redactie
| 15-10-2006
lifestyle